ELYN - Keep Thinking (2017)

Bühnenleuchtwurm: Sirkka Amman und Janina Peter

Live - Palace St.Gallen "Musig uf de Gass" 

Video: Stefan Tschumi stefantschumi.info/

Mix: Michael Gallusser qflm.ch